Συσσιτιο, Εκθεσιακος Χωρος

 

Το "Συσσίτιο" αποτελεί ένα μικρότερο κτίριο στα Κουρκουμελάτα, έναντι του Πνευματικού Κέντρου Βεργωτή.

 

Μετά τον σεισμό, το κτίριο χτίστηκε για να προσφέρει γεύματα στα παιδιά του δημοτικού σχολείου της Κοινότητας, το οποίο στεγαζόταν στο διπλανό χωριό των Μεταξάτων.  Σήμερα αναδιαμορφώνεται για να φιλοξενήσει το Διοικητικό Κέντρο του Ιδρύματος, σύμφωνα με το Καταστατικό, το οποίο προβλέπει πως η έδρα του Ιδρύματος πρέπει να είναι στα Κουρκουμελάτα.

 

Στο πρόσφατο παρελθόν το Συσσίτιο έχει φιλοξενήσει μικρότερες εκδηλώσεις και εκθέσεις τέχνης.  Η κεντρική αίθουσα θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να διατίθεται ως Εκθεσιακός χώρος.