Διοικητικο Συμβουλιο

 

Βεργωτής Γεράσιμος

Πρόεδρος

 

Μανεσιώτης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

 

Κουρκουμέλης Δημήτρης

Γραμματέας

 

Παπαντωνίου Αννίκα

Ταμίας

 

Βώρος Διονύσης

Μέλος ΔΣ

 

Μουίκης Αθανάσιος

Μέλος ΔΣ

 

Μπενετάτος Άγγελος

Μέλος ΔΣ