Πως να υποβαλετε αιτηση για Χορηγια / Οικονομικη Ενισχυση

Οι αιτήσεις οικονομικής βοήθειας πρέπει να υποβάλλονται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Ιδρύματος στα Κουρκουμελάτα.  Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα του αιτούντος ( Ιδρύματος, Οργανισμού, Προσώπου), την περιγραφή του αιτήματος προς χρηματοδότηση καθώς και το ποσό που αιτείται από το Ίδρυμα.
 
Όλοι οι οργανισμοί που υποβάλλουν αιτήσεις θα λάβουν γραπτή απάντηση.  Εφόσον σε πρώτη φάση το Ίδρυμα αξιολογήσει θετικά την αίτηση, ο αιτών θα κληθεί να υποβάλει πλήρη πρόταση.  Το Ίδρυμα αποδέχεται και επεξεργάζεται αιτήσεις καθ'όλη τη διάρκεια του έτους αλλά η χρονική στιγμή της εκταμίευσης προσδιορίζεται από τις ετήσιες υποχρεώσεις προϋπολογισμού, όπως αυτός υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.  
 
Για να ληφθεί η αίτησή τους υπόψην στον προϋπολογισμό για το επόμενο ημερολογιακό έτος, οι αιτούντες πρέπει να προσκομούν την αιτησή τους έως τις 31 Αυγούστου στην παρακάτω διεύθυνση: 
 
Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή
Υπόψη: Γραμματεία Ιδρύματος
Κουρκουμελάτα, Κεφαλονιά
Ελλάδα 28100
 
Ή μέσω email: info@vergottisfoundation.org