Διοικητικο Συμβουλιο

 

Βεργωτής Γεράσιμος

Πρόεδρος

 

Μανεσιώτης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

 

Κουρκουμέλης Δημήτρης

Γραμματέας

 

Παπαντωνίου Αννίκα

Ταμίας

 

Βώρος Διονύσης

 

Μουίκης Αθανάσιος

 

Μπενετάτος Άγγελος