Πως να υποβαλετε αιτηση για Οικονομικη Ενισχυση για Πανεπιστημιακες Σπουδες

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή παρέχει Οικονομική Υποστήριξη σε αριστούχους φοιτητές από την Κεφαλονιά που έχουν αποφοιτήσει με υψηλό μέσο όρο (ελάχιστος μέσος όρος απολυτηρίου λυκείου 18.5 ή 8.50 για πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).

Η oικονομική ενίσχυση προϋποθέτει ο αιτών να έχει γίνει οριστικά και ανεπιφύλακτα δεκτός στο Πανεπιστήμιο όπου προτίθεται να συνεχίσει τις ανώτερες σπουδές.

 

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να έχουν παραληφθεί έως τις 15 Μαϊου για το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει τον προσεχή Σεπτέμβριο.  Ο αριθμός των βοηθημάτων Οικονομικής Υποστήριξης και το μέγεθος τους θα δημοσιεύονται και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 

Οι Αιτήσεις πρέπει να αποστέλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

Ίδρυμα Γεωργίου και Μάρης Βεργωτή

Υπόψη: Γραμματεία Ιδρύματος

Κουρκουμελάτα, Κεφαλονιά

Ελλάδα 28100

Ή μέσω email: info@vergottisfoundation.org

 

Απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση:

1)   Επιστολή η οποία θα περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των ακαδημαϊκών στόχων του αιτούντος και το συγκεκριμένο πτυχιακό / μεταπτυχιακό πρόγραμμα

2)   Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (CV), γραμμένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα

3)   Φωτοτυπίες οποιώνδήποτε / όλων των πτυχίων που κατέχει ο αιτών και όσων πτυχίων ξένων γλωσσών κατέχει

4)   Αναλυτική Βαθμολογία / Αντίγραφο πτυχίου, καθώς και λεπτομέρειες για όλα τα μαθήματα, για όλα τα διαθέσιμα έτη

5)   Επιστολή αποδοχής από το ακαδημαϊκό ίδρυμα ή ιδρύματα που δείχνει ότι ο αιτών έχει γίνει δεκτός στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει λάβει ακόμη επίσημη έγκριση, ο αιτών πρέπει να το αναφέρει στην αιτησή του

6)   Αναλυτικές λεπτομέρειες του ακαδημαϊκού προγράμματος που ο αιτών επιθυμεί να ολοκληρώσει (π.χ. φωτοτυπία του φυλλαδίου του προγράμματος ή εκτυπώσεις από την ιστοσελίδα)

Δύο συστατικές επιστολές, από καθηγητές, οι οποίες πρέπει να παραδοθούν σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους που θα φέρουν σφραγίδα στο πίσω μέρος και υπογραφή κατα μήκος της σφραγίδας.