2016 Εκδηλωσεις

 
ΒΕΓΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ - Δρ. Μαρίνος Μεταξάς: Το Οδοιπορικό Ένος Οράματος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
17 Σεπτεμβρίου, 19:30
ΧΩΡΟΣ
Συσσίτιο, Κουρκουμελάτα
 
ΜΟΥΣΙΚΟΣ
Δρ. Γεράσιμος Μεταξάς
 
 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μ. ΜΕΤΑΞΑ
Χειρουργού Ορθοπεδικού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Γεννήθηκα εις Αργοστόλιον Κεφαλληνίας την 17ην Απριλίου 1932
1951-1957 Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
1957 Πτυχίο Ιατρικής.
1957 Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
1962 Λήψις ειδικότητος Χειρούργου - Ορθοπεδικού.
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ:
1962 Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.
1975 Υφηγητής Ορθοπεδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΦΕΚ 214/06-06-1975.
1982 Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπεδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΦΕΚ 87/18-07-1982.
1997 Άμισθος Καθηγητής Ορθοπεδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΦΕΚ 160/01-08-1997.
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ:
1958 Εξωτερικός βοηθός Β' Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής. Διευθυντής: Καθηγητής Χ. Τουλ. Αρεταίειον Νοσοκομείο.
1958-1960 Έφεδρος Σημαιοφόρος Βασιλικού Ναυτικού ΦΕΚ.119/14-06-1960
1959 Εσωτερικός Βοηθός εις την Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Στελεχών Β.Ν. Αθηνών. Διευθυντής: Αντιπλοίαρχος Γεώργιος Βαρούχας.
1960-1962 Πανεπιστημιακός βοηθός εις την Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής: Καθηγητής Θ. Γαρουφαλίδης. 
1963 Clinical Assistant του Ορθοπεδικού Ινστιτούτο του Royal National Orthopedic Hospital Λονδίνο, Υπότροφος Συμβουλίου Ευρώπης. 
1964 Registrar Επιμελητής Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας εις το Τραυματολογικό Κέντρο May Day Hospital, Thornton Heath Croydon.  
1965-1967 Senior Orthopedic του Registrar Croydon Group Hospital.
1967-1969 Επιστημονικός Συνεργάτης Ορθοπεδικός της Β' Χειρουργικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Αρεταίειον Νοσοκομείο, Διευθυντής: Καθηγητής Χ. Τουλ.
1970-1985 Μαθήματα εις την Σχολή Μαιών του Μαιευτηρίου Αλεξάνδρα επί συγγενών ορθοπεδικών παθήσεων.
1975-1985 Παράδοσις μαθημάτων Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας εις 6ετείς φοιτητάς της Β' Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής με εντολή της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. 
1969-1985 Επιστημονικός Συνεργάτης, Διευθυντής Τμήματος & Ορθοπεδικού Εξωτερικού Ιατρείου του Αρεταιείου Νοσοκομείου, Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Τούντας.
1985-2011 Συνεργάτης Ορθοπεδικός εις το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ.
1994-2009 Συντονιστής Ορθοπεδικού Τομέος εις το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ.
2007 Αξιολογητής δια την έδρα της ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου της Ιορδανίας. 
2012 Επίτιμος Διευθυντής Ορθοπεδικής Κλινικής εις το Δ.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ.
F.I.C.S. Fellow του Διεθνούς Κολλεγίου Χειρουργών.
Research Fellow του Διεθνούς Κολλεγίου Χειρουργών.
Oversea Fellow της Βρετανικής Ορθοπεδικής Εταιρείας.
Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής & Τραυματολογίας.
Τακτικό Μέλος του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπεδικών Χειρουργών.
Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας. 
Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος. 
Αντεπιστέλλων Μέλος του Σώματος Ομοτιμιών Καθηγητών του Ε.Κ.Π.Α. 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ:
Σύνοψη Ορθοπεδικών Παθήσεων (Σύγγραμμα) 
Πειραματικαί εργασίες (20) 
Επιστημονικαί εργασίαι (100) δημοσιευμένες εις διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.
Επιστημονικαί εργασίαι (65) ως συμμετοχή εις Ελληνικά, Διεθνή και Παγκόσμια Συνέδρια.