Η μελέτη θεμάτων σχετικών με την Κεφαλληνιακή & Επτανησιακή Ιστορία και Παράδοση, και η οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές & Κοινωφελή Ιδρύματα.

Στηρίζοντας αριστούχους μαθητές & φιλανθρωπικά ιδρύματα της Κεφαλονιάς.

 
 
 
 
 
 
 

Stay Connected